Home‎ > ‎Esami di grado Kyu‎ > ‎

Programma 1° Kyu (cintura Marrone) - AIKIDO


TACHI WAZA


Shomen uchi:
Hiji kime osae – Gokyo  – Kokyu nage

Yokomen uchi:
Gokyo – Kokyu nage

Jodan zuki:
Ikkyo – Hiji kime osae –  Sankyo  – Kotegaeshi - Irimi nage

Chudan zuki:
Ikkyo – Sankyo - Irimi nage – Kotegaeshi

Ushiro ryote dori: 
Hiji kime osae – Koshi nage

RANDORI: 
Mae ryo kata dori


SUWARI WAZA

Kata dori:
Ikkyo - Nikyo

Shomen Uchi:
Nikyo - Kotegaeshi


HAMNI HANDACHI WAZA

Katate dori:
Ikkyo - Irimi nage - shihonage - kokyu nage

Ryote dori:
shihonage

TOTALE : 25 TECNICHE


* aggiornato secondo il programma del Sensei Franco Biavati, aprile 2014